TAGEM

Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi

Misyonumuz

•Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte giderek artan çevresel problemlere yeni ve etkili çözümler sunmak

• Çevre yönetimi ve değerlendirmesi alanında dünyadaki en son gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerden ülkemizin de eş zamanlı olarak yararlanmasını sağlamak

• Tüm canlıların yaşam kalitesini artırmak amacı ile, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için uzun vadeli çözümler üretmek ve teknolojiler geliştirmek

• Çevre ile ilgili sorunların çözülmesinde ve çevre yönetimi uygulamalarında kullanılacak yüksek performanslı teknolojik sistemler geliştirmek ve üretmek, teknik destek hizmetleri vermek

• Özel kurumlar ile kamu kuruluşlarının ihtiyacı olan çevre teknolojileri konusunda ar-ge çalışmaları yapmak

Faaliyet Alanlarımız

• Danışmanlık

• Atık Minimizasyonu

• Su/Atık su ile ilgili danışmanlık

• Eğitim Hizmetleri ve yönetim sistemleri (ISO 14000 Çevre yönetim sistemi

• Ortam Havası İzleme Değerlendirme ve Modelleme

• Sanayide Atık Yönetimi

Design by KRM
©2010 TAGEM Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi