TAGEM

Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi

Tagem Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi;

  • Yeni teknolojiler geliştirmek, uygulayıcılara yol gösterici olmak, sanayicilere yol gösterici olmak ve sanayiye nitelikli eleman kazandırmak için hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kurslar ve firmaların ihtiyaçlarına yönelik paket eğitim programları düzenlemek,
  • Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara, yurt içi ve yurt dışı destekli projelere danışmanlık yapmak, ihtiyaç duyulan alanlarda ar-ge hizmeti vermek,
  • Üretim ve işeltme alanında yüksek performanslı, maliyet etkin, bilgisayarlarla tümleşik teknolojik çözümler geliştirmek ve danışmanlık ve teknik hizmetler vermek üzere kurulmuştur.

        T.C. Orman ve Çevre Bakanlığı, Nisan 2010’da pilot ölçek, Temmuz 2010’da ise bütün bölgelerdeki sanayi kuruluşlarına uygulanmak üzere Çevre Denetim Yönetmeliği çıkarmıştır. Firmamız bu yönetmelik çerçevesinde, sanayinin yapmakla yükümlü olduğu bütün hizmetlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, firmamiz bakanlığın istediği ve sanayi kuruluşlarının yerine getirmekte zorunlu olduğu hizmetleri yerine getirmektedir. Firmamız, sanayi kuruluşlarının çevre ile ilgili bütün sorunlarının çözümünde (arıtma tesisi problemleri, gürültü, emisyon vb.) sanayiye destek vermektedir.

Daha fazla bilgi için firmamiza başvurunuz.

Design by KRM
©2010 TAGEM Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi